ترانسفورماتور

کارخانه واریابل

کارخانه واریابل

کارخانه واریابل (واریاک) کارخانه واریابل ، واریابل یک نوع ترانسفورمر است که بعنوان یک مبدل برق عمل می کند. این ...ادامه مطلب
کارخانه سلف صنعتی

کارخانه سلف صنعتی

کارخانه تولید عمده سلف صنعتی کارخانه سلف صنعتی که یکی از اجزای حیاتی در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است که ...ادامه مطلب
کارخانه ترانس فریت

کارخانه ترانس فریت

کارخانه تولید ترانس هسته فریت کارخانه ترانس فریت که یکی از انواع ترانسفورماتور های پیشرفته هستند که با استفاده از ...ادامه مطلب